MOTOR HỘP SỐ HYUNDAI

HYUNDAI GEAR MOTOR

MODEL ACÔNG SUẤT 0.5KW - 1.5KW
MODEL BCÔNG SUẤT 1.5KW - 2.2KW
MODEL CCÔNG SUẤT 2.2KW-3.7KW
MODEL DCÔNG SUẤT 2.2KW-3.7KW

HÌNH ẢNH THỰC TẾ SẢN PHẨM


MOTOR HỘP SỐ HYUNDAI. MODEL A-0.75KW
MOTOR HỘP SỐ HYUNDAI.MODEL C-2.2KW
MOTOR HỘP SỐ HYUNDAI. MODEL A-1.5KW
MOTOR HỘP SỐ HYUNDAIMODEL A - 0.5KW