PA LĂNG CÁP ĐIỆN HITACHI - NHẬT BẢN

HITACHI WIRE ROPE HOIST - JAPAN

A - SERIES
V - SERIES

hình ảnh thực tế sản phẩm


PA LĂNG CÁP ĐIỆN HITACHI 2 TẤN. MODEL: 2M-T75
PA LĂNG CÁP HITACHI 2 TẤN 2HAM-T75
PA LĂNG CÁP ĐIỆN HITACHI 1 TẤN. MODEL: 1HAM-T65
PA LĂNG HITACHI 5 TẤN. MODEL 5M-T55
PA LĂNG HITACHI 7.5T. MODEL: 7.5DU-T55
PA LĂNG CHỐNG CHÁY NỔ HITACHI 2 TẤNMODEL: 2HM-T75-XX
HÀNG HITACHI CHỜ NHẬP KHO ĐÔNG NAM Á

PA LĂNG CÁP ĐIỆN HITACHI 2 TẤN - MODEL: 2AM-T75