Pa lăng cáp điện Hyundai

HYUNDAI WIRE ROPE HOIST

Pa lăng cố địnhHB - Series
Pa lăng dầm đôi LowheadHS - Series
Pa lăng dầm đôiHD - Series
Pa lăng dầm đơnHN - Series
Pa lăng dầm đơn 2 tốc độ HM - Series
Pa lăng dầm đơn lowheadHL - Series
Pa lăng 2 móc 1 tốc độHP - Series
Pa lăng 2 móc 2 tốc độHQ - Series
Pa lăng dầm đôi 2 tốc độ lowheadHT - Series
Pa lăng dầm đơn 2 tốc độ lowheadHR - Series

HÌNH ẢNH THỰC TẾ SẢN PHẨM

PA LĂNG HYUNDAI 30 TẤNH30D-12
PA LĂNG HYUNDAI 30 TẤNH30D-12
PA LĂNG HYUNDAI 7.5 TẤNHCH7.5D-30
PA LĂNG HYUNDAI 30 TẤNH30D-12
PA LĂNG HYUNDAI 10 TẤNH10D-12
PA LĂNG HYUNDAI 30 TẤNH30D-12
PA LĂNG HYUNDAI 20 TẤNH20D-12
PA LĂNG HYUNDAI 5 TẤNH5D-12
PA LĂNG HYUNDAI 15 TẤNH15D-12
PA LĂNG HYUNDAI 7.5 TẤNH7.5D-12
PA LĂNG HYUNDAI 3 TẤNH3T-06
PA LĂNG HYUNDAI DẦM ĐÔI 5 TẤN. MODEL: H5D-12
PA LĂNG HYUNDAI 15 TẤNH15D-12
PA LĂNG HYUNDAI 7.5 TẤNH7.5D-12
PA LĂNG HYUNDAI 5 TẤNH5T-06
PA LĂNG HYUNDAI 10 TẤNH10D-12
PA LĂNG HYUNDAI DẦM ĐÔI 3 TẤN. MODEL: H3D-12
PA LĂNG HYUNDAI DẦM ĐÔI 10 TẤN. MODEL: H10D-12
PA LĂNG HYUNDAI DẦM ĐƠN 2 TẤN.MODEL: H2T-12
PA LĂNG HYUNDAI DẦM ĐÔI 20 TẤN. MODEL: H20D-12
HYUNDAI CHỜ NHẬP KHO ĐÔNG NAM Á
PA LĂNG HYUNDAI CHỜ NHẬP KHO ĐÔNG NAM Á
PA LĂNG HYUNDAI CHỜ NHẬP KHO ĐÔNG NAM Á
KHO HÀNG CÔNG TY ĐÔNG NAM Á
PA LĂNG HYUNDAI CHỜ NHẬP KHO ĐÔNG NAM Á
PA LĂNG HYUNDAI CHỜ NHẬP KHO ĐÔNG NAM Á
KHO HÀNG CÔNG TY ĐÔNG NAM Á