Pa LĂNG XÍCH ĐIỆN HYUNDAI

HYUNDAI CHAIN HOIST

Pa lăng xích cố địnhHS - Series
Pa lăng xích có trolley HT - Series
Pa lăng xích cố địnhFS - Series
Pa lăng xích có trolleyFT - Series

HÌNH ẢNH THỰC TẾ SẢN PHẨM


PA LĂNG XÍCH ĐIỆN HYUNDAI 3 TẤN - FT-S300
PA LĂNG XÍCH ĐIỆN HYUNDAI 1 TẤN - HT-S100