PHỤ TÙNG PA LĂNG-CẦU TRỤC


ĐĨA THẮNG PA LĂNG HYUNDAI VÀ HITACHI
DIOT CHỈNH LƯU HYUNDAI SR-30, SR-60
TAY BẤM PA LĂNG HITACHI 6 NÚT 1 TỐC ĐỘ
TAY BẤM HITACHI 2 NÚT 1 TỐC ĐỘ
ĐIỀU KHIỂN TỪ XE HIỆU TELECRANE F21
CHỔI TIẾP ĐIỆN 3PCÔNG SUẤT: 60A, 75A, 100A
CỤM MÓC CẨU HYUNDAI
BỘ CĂNG RAY ĐIỆN 3P, 6P, 9M
CỤM MÓC CẨU PALANG XÍCH HITACHI
CÔNG TẮC GIỚI HẠN HÀNH TRÌNH PA LĂNG
BỘ CHỐNG QUÁ TẢI PALANG HYUNDAI 48V, 110V
TÚI CHỨA XÍCH PA LĂNG HITACHI
ĐIỀU KHIỂN TỪ XA HIỆU JUUKOO ĐÀI LOAN

BULONG ĐỊNH VỊ BỐ THẮNG PA LĂNG HYUNDAI

CỤM PHANH/THẮNG MOTOR HYUNDAI
ĐĨA THẮNG PA LĂNG HYUNDAI

KHỞI ĐỘNG TỪ PA LĂNG HITACHI

TAY BẤM ĐIỀU KHIỂN HITACHI PB-6