TIN TỨC

NEWS

THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ:


CỘNG HÒA – XÃ HỘI – CHỦ NGHĨA – VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

Independence – Freedom - Happiness


THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY

ANNOUNCEMENT OF CHANGE OF COMPANY ADDRESS

Kính gửi: Quý khách hàng và Nhà cung cấp

To: Our valued customers and suppliers

Chúng tôi, công ty TNHH Cầu Trục Và Thiết Bị Đông Nam Á, xin gửi tới Quý khách hàng và Nhà cung cấp lời cảm ơn về sự hợp tác trong suốt thời gian vừa qua.

We, Southeast Asia Bridge Crane and Equipment Co., Ltd. would like to send our deepest appreciate to you for our cooperation during all the time.

Chúng tôi xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng và Nhà cung cấp về việc thay đổi địa chỉ kinh doanh của chúng tôi căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 03/03/2022.

We would like to inform that our company address will be changed from 3rd Mar 2022 according to the new certificate from HCMC Business Registration Authorities – Department Of Planning And Investment issued on 3rd March 7, 2022.

Địa chỉ trụ sở cũ: Số 4 đường 102 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, Tp Hồ Chí Minh.

Old address: No.4 Street 102 Cao Lo, Ward 4, District 8, Ho Chi Minh City

Địa chỉ trụ sở mới: số 197/1 đường Thạnh Lộc 15, phường Thạnh Lộc, quận 12, Tp Hồ Chí Minh.

New address: No. 197/1 Thanh Loc 15 Street, Thanh Loc Ward, District 12, Ho Chi Minh City

Mọi hoạt động khác của công ty chúng tôi không thay đổi.

Our other business activities are not changed.

Trân trọng cảm ơn!

Thanks and best regards,

Công Ty TNHH Cầu Trục Và Thiết Bị

Đông Nam Á

Southeast Asia Bridge Crane and Equipment Co., Ltd.