top of page

Tời cáp điện Hitachi

palang cap dien hitachi dam đơn

Hitachi A-Series: Dòng sản phẩm hiệu suất cao, tải trọng nâng từ 1 đến 3 tấn. Tối ưu chi phí đầu tư.

palang hitachi dam doi

Hitachi V-Series: Dòng sản phẩm hiệu suất cao, tải trọng nâng từ 1 đến 30 tấn. Tối ưu về hiệu suất và công năng sử dụng.

bottom of page