top of page

HỆ THỐNG CẦU TRỤC - CỔNG TRỤC

cổng trục dầm đôi 20T

CỔNG TRỤC DẦM ĐÔI

cổng trục dầm đơn

CỔNG TRỤC DẦM ĐƠN

cổng trục mini

CỔNG TRỤC MINI

hanger system
cầu trục xoay

HANGER SYSTEM 

CẦU TRỤC XOAY

monorail

MONORAIL

cầu trục dầm đôi

CẦU TRỤC DẦM ĐÔI

cầu trục dầm đơn

CẦU TRỤC DẦM ĐƠN

cau truc treo

CẦU TRỤC TREO

thang nâng hàng

THANG NÂNG HÀNG

bottom of page